UA-93985459-1
U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Delen via sociale media


Velden gemarkeerd met * zijn vereist.

heemschuur De Stee

Zuringveld 1a

4847KS Teteringen

Lezing Zuiderwaterlinie 28-3-2017 in het Web

Gepost 2017/03/18

De Zuiderwaterlinie

OP 28 maart houdt Cor Knoop een interessante lezing over de verdedigingswerken in Brabant en wel in het bijzonder over de Zuiderwaterlinie.

Korte samenvatting

Gelet op de ervaringen, opgedaan tijdens het rampjaar 1672, werd besloten tot uitbreiding van de verdediging van Holland door inundatie van de gebieden ten zuiden van de grote rivieren. Onder leiding van de vermaarde vestingbouwer Menno van Coehoorn werd een verdediging gerealiseerd, genaamd Zuiderwaterlinie.

Deze linie was een historisch kralensnoer van vestingsteden, forten, schansen en inundatievlaktes van Sluis in Zeeland tot Grave in Noord-Brabant. Met een ingenieus stelsel van dijken en sluizen werden het land tussen deze versterkte steden in tijden van oorlog onder water gezet (inundatie). Op sommige plaatsen waren hoge zandruggen: gebieden die men niet onder water kon zetten. Om de vijand daar tegen te houden, werden op die plaatsen zigzag lopende aarden wallen aangelegd met daarvoor een gracht en een vrij schootsveld zodat e.e.a. goed te verdedigen was.

Deze linie liep ook in onze omgeving. Grote delen van de Zuiderwaterlinie o.a. bij Made (Linie van Den Hout) en Terheijden (Linie van Munnickenhof) zijn bewaard gebleven. Deze wallen waren oorspronkelijk kaal; in 1830 gaf defensie toestemming de wallen te beplanten. Tegenwoordig zijn deze linies toegankelijk als wandelgebied.

 Spreker Cor Knoop (Made 1942) is secretaris van de Heemkundekring Made en Drimmelen. Als kind speelde hij vaak in de linies en heeft hij zich later verdiept in de geschiedenis van deze verdedigingswerken. De lezing wordt ondersteund met prachtige beelden. U krijgt deze avond veel te horen en te zien over deze relicten van de vaderlandse geschiedenis en het hoe en waarom van de linies. Tevens zal de vraag beantwoord worden of bij deze linies werkelijk is gevochten.

De lezing wordt gehouden in Gemeenschapshuis ’t Web, Zuringveld 1 Teteringen en begint om 20.00 uur. De entree is vrij toegankelijk.

Heemkundekring Teterings Erfdeel.